Vegaplan Standaard voor loonwerkers

  • Doelstelling

Omdat de schakel loonwerk als dienstverlener een grote invloed uitoefent op de primaire plantaardige productie werd ook voor de loonwerker een analoog systeem van kwaliteitsborging, traceerbaarheid en voedselveiligheid uitgewerkt. Bovendien sluiten beide systemen (plantaardige productie en loonwerk) perfect op elkaar aan. 

 

  • Instrumenten

De Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productievindt u op de website van Vegaplan op deze pagina: Vegaplan - Loonwerker