Nuttige informatie

 

Landbouw-Service

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enig erkende beroepsvereniging van loonwerkers, aannemers van landbouwwerken, loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars, handelaars in mest en meststoffen. Meer over "Landbouw-Service"                                                                                                                                                  

Belangrijke verwezenlijkheden

-      Samen met de landbouworganisaties en FEDAGRIM werd het landbouwrijbewijs of rijbewijs G gerealiseerd.

-      Sectorgids Loonwerkers 

-      Geen GMP voor loonwerkers die producten vervoeren naar GMP-bedrijven, maar wel aan de Vegaplan Standaard-regels, voor zover dit vervoer ondergeschikt is aan de activiteit op het land.

-      Geen tachograaf voor landbouwvoertuigen die maximum 40 km/u rijden.

-      Duidelijkheid over brede machines (breedtevergunningen en vergunning voor uitzonderlijk vervoer)

-      Steun voor loonwerkers, actief in cichorei

-      Sociale onderhandelingen met de vakbonden in het kader van het Paritair Comité 132.

-      Mest: talrijke tussenkomsten voor een haalbaar en betaalbaar systeem van mesttransporten en het uitrijden op het land.

-      Diverse vergaderingen en studie-avonden over de meest uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor de sector.

-      Samenwerking met VOLSOG, de oud-leerlingen van de loonsproeiersschool van Gent en met het Département Génie Rural (CRAW-Gembloux)                                                                                                                                                   

 

Lidgeld

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 125 € per jaar.                                                                                                                                                    

Contact

Algemeen Secretaris: Johan VAN BOSCH, Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel, e-mail:landbouwservice@sectors.be