U bent hier

Landbouw-Service: Wie zijn wij?

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enig erkende beroepsvereniging van de toeleveranciers van de landbouwsector. De vereniging richt zich tot ondernemers uit de volgende doelgroepen: loonwerkers en aannemers, van landbouwwerken, loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars, handelaars in mest en meststoffen en handelaars in veevoeders.

 

De leden zijn zowel zelfstandige ondernemers als KMO-leiders met personeel.

De roepnaam van de Nationale Centrale Landbouw-Service is: Landbouw-Service. De beroepsvereniging werd opgericht in 1961 en heeft het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk.