U bent hier

IKKB

Inleiding

 

Vegaplan.be vzw staat in voor het administratieve beheer van de IKKB-Standaarden en hun bijhorende sectorgidsen, terwijl de concrete uitwerking en de verdere ontwikkeling van deze lastenboeken gebeurt door OVPG vzw in overleg met de landbouworganisaties (Agrofront).

 

 

Dat administratieve beheer omvat onder andere de communicatie betreffende de IKKB Standaard en de sectorgids naar de betrokken bedrijven. Dit zijn zowel bedrijven uit de schakel landbouw en loonwerk als de afnemers van de plantaardige grondstoffen. Vegaplan.be heeft in oktober 2006 een seminarie georganiseerd met als centraal thema de uitbreiding van de IKKB Standaard naar de volledige plantaardige productie en de meerwaarde door de gevalideerde Sectorgids Autocontrole, die volledig vervat zit in de IKKB Standaard.

 

 

De begeleiders van landbouw- en loonwerkbedrijven worden eveneens opgeleid door Vegaplan.be. Dit houdt in dat consulenten van de landbouworganisaties en teeltbegeleiders uit de handel en industrie geïnformeerd worden over de theoretische en praktische toepassing van de IKKB Standaard. Zij vormen immers een belangrijke tussenschakel voor de implementatie van deze standaard op het bedrijf.

 

 

Een volgende taak van Vegaplan.be is het beheer van de databank met adressen en de status van de landbouwbedrijven die de IKKB Standaard volgen. Deze databank werd dit jaar verder geoptimaliseerd.

 

 

Vegaplan.be staat eveneens in voor de erkenning en vorming van de auditeurs en inspecteurs van de certificeringsinstellingen en controlecentra. Ook organiseert Vegaplan.be driemaandelijks vergaderingen met de certificerings-instellingen en controlecentra om nuttige informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke vragen te bespreken.

 

 

Vegaplan.be informeert tevens over de mogelijke uitwisselbaarheid van de IKKB Standaard met andere (buitenlandse) kwaliteitssystemen. Dit onderzoek en overleg zal bedrijven toelaten om gemakkelijker in een breder Europees kader te werken.

 

 

                                                                                                                                                   Terug