U bent hier

Functieclassificatie

In 2007 heeft Landbouw-Service een nieuwe CAO afgesloten met betrekking tot een nieuwe functieclassificatie. Deze nieuwe CAO is geldig vanaf 1 januari 2008, en dit voor onbepaalde duur.

 

Belangrijk is de verwezenlijking van de categorie 1A. Dit zijn tijdelijke werknemers, die ingezet kunnen worden in de drukke periodes. Wat zijn de vereisten ?

 

-      Tewerkstellen via een schriftelijk dagcontract (tot maximum 25 dagcontracten op jaarbasis)

 

-      Aanmelden en afmelden via Dimona (zoniet worden deze arbeiders beschouwd als tewerkgesteld voor onbepaalde duur)

 

Ingeval u de betrokken arbeider meer dan 25 dagen per jaar tewerkstelt, dan valt de arbeider vanaf de 26e dag onder de categorie 1B.

 

Bij deze sommen we de functies nog eens op:

 

 

 

CATEGORIE 1 : Ongeschoolden zonder ervaring

 

Categorie 1 A.

 

De tijdelijke werknemers die enkel bijspringen in drukke periodes, die werken op basis van schriftelijke dagcontracten en die aangemeld worden via Dimona. Deze werknemers werken maximum 25 dagen op jaarbasis in de sector. Het loon wordt afgestemd op de toegepaste lonen voor seizoensarbeid in de landbouwsector.

 

Categorie 1 B.

 

Nieuw aangeworven werknemers, ongeschoold en zonder ervaring, evenals de werknemers die niet ressorteren onder categorie 1A.

 

 

 

CATEGORIE 2

 

Hiertoe behoren de basismedewerkers met minimum één jaar ervaring. Zij beoefenen de job onder de verantwoordelijkheid van een teamleider of bedrijfsleider die de eindverantwoordelijkheid draagt. Ze zijn niet polyvalent inzetbaar en voeren steeds dezelfde functie uit.

 

 

 

CATEGORIE 3

 

Arbeiders die technische functies uitoefenen;

Arbeiders die over een zekere polyvalentie inzake besturen van machines en mechanisatie beschikken.

Bijvoorbeeld : polyvalente chauffeurs, mecaniciens, ...

 

 

 

CATEGORIE 4

 

De werknemers die rechtstreeks ressorteren onder de verantwoordelijken categorie 5 en die zelf ook leiding geven.

De werknemers die door de aard van de producten waarmee ze werken (bijvoorbeeld sproeistoffen, ...) een grote verantwoordelijkheid dragen voor hun collega’s enerzijds en voor de landbouwproducten anderzijds.

 

 

 

CATEGORIE 5

 

Tot deze categorie behoren de verantwoordelijken. Deze werknemers kunnen volledig zelfstandig werken. Ze werken rechtstreeks onder de bedrijfsleiding en ze dragen de eindverantwoordelijkheid voor de opdrachten. Dit houdt in dat ze leiding geven over andere werknemers.