Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enig erkende beroepsvereniging van de toeleveranciers van de landbouwsector. De vereniging richt zich tot ondernemers uit de volgende doelgroepen:

 • loonwerkers en aannemers van landbouwwerken
 • loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars
 • handelaars in mest en meststoffen
 • handelaars in veevoeders

De leden zijn zowel zelfstandige ondernemers als KMO-leiders met personeel.

De roepnaam van de Nationale Centrale Landbouw-Service is: Landbouw-Service. De beroepsvereniging werd opgericht in 1961 en heeft het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk.

 

Wat doet Landbouw-Service

 • Eerstelijnsadvies en bijstand bij de uitoefening van uw beroep op volgende gebieden: sociaal, fiscaal, juridisch, milieu, …
 • Beroepsinformatie via de Nieuwsbrief van Landbouw-Service en via e-mail. Vraag uw proefexemplaar aan !
 • Regionale informatie-avonden
 • Organisatie van opleidingsinitiatieven voor leden en hun werknemers.
 • Permanente vertegenwoordiging en verdediging van uw beroepsbelangen via diverse bevoegde overheden en diverse belangengroepen, zoals UNIZO, CEETTAR (Europese loonwerkersorganisatie), Paritair Comité 132, Sociaal Fonds OTLTW, Vegaplan, OVOCOM, Stuurgroep Mest, Controle Spuittoestellen, FAVV, Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, …

 

Belangenbehartiging

Landbouw-Service behartigt de belangen van de aangesloten leden op diverse terreinen. Een greep uit de dossiers:

 • GMP of Vegaplan Standaard nodig ?
 • Witte of rode diesel bij grondverzet
 • Breedte van de landbouwmachines
 • AGR/GPS voor mesttransporteurs
 • Opleiding van arbeiders
 • verplaatsingsvergoedingen voor arbeiders

 

Belangrijke verwezenlijkingen

 • Samen met de landbouworganisaties werd in september 2006 het landbouwrijbewijs of rijbewijs G gerealiseerd.
 • Om te voldoen aan het Koninklijk Besluit Autocontrole, heeft Landbouw-Service een sectorgids en een IKKB-handboek uitgewerkt. Deze sectorgids werd in juli 2006 ingediend bij het Voedselagentschap (FAVV).
 • Loonwerkers die producten vervoeren naar GMP-bedrijven, behoeven niet meer te voldoen aan de GMP-reglementering, maar wel aan de IKKB-regels, voor zover dit vervoer ondergeschikt is aan de activiteit op het land.
 • Tachograaf: Landbouw-Service heeft er voor gezorgd dat landbouwvoertuigen geen digitale tachograaf nodig hebben als ze maximum 40 km/u rijden. De Europese Commissie had eerder de limiet vastgelegd op 30 km/u.
 • Duidelijkheid over de procedures die gevolgd moeten worden voor brede machines (breedtevergunningen en vergunning voor uitzonderlijk vervoer)
 • Door de suikerhervorming heeft Landbouw-Service er voor gezorgd dat loonwerkers, actief in cichorei steun kunnen krijgen. Dit dossier werd eind 2006 afgerond.
 • Sociale onderhandelingen met de vakbonden in het kader van het Paritair Comité 132 : Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Zo probeert Landbouw-Service de loonkosten onder controle te houden en de nodige flexibiliteit in de sector te behouden.
 • Mest: Landbouw-Service heeft talrijke tussenkomsten gedaan voor een haalbaar en betaalbaar systeem van mesttransporten en het uitrijden op het land. Dit had niet altijd succes. Toch heeft Landbouw-Service verwezenlijkt dat de periode van 40 dagen behouden bleef voor de mestafzetdocumenten. De overheid wilde dit terugbrengen naar 14 dagen.
 • Diverse vergaderingen en studie-avonden over de meest uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor de sector. Deze initiatieven gaan door op diverse plaatsen in het land. Tevens worden studiereizen georganiseerd

 

Geschiedens

 • Ter gelegenheid van het Nationaal Congres in 2013 gaf Landbouw-Service een boek uit: Mensen en Machines. Het boek behandelt de geschiedenis van de sector en van de organisatie. Klik hier om het boek te bekijken.