U bent hier

Machinedemonstratie bemestingstechnieken

Om de twee jaar organiseert het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid een grote machinedemonstratie rond een actueel en beleidsgerelateerd thema. Samen met talrijke betrokken partners, zoals ILVO, de praktijkcentra, CVBB, de landbouworganisaties, VCM, … wordt de demodag op touw gezet.

De editie 2016 op donderdag 12 mei staat in het teken van het beleidsthema ‘Toediening organische bemesting’.  MAP 5 is van start gegaan in 2015 en komt nu in volle uitvoering.  Het oordeelkundig bemesten is een essentieel onderdeel voor het halen van de Europese waterkwaliteitsnormen. Een verdere optimalisatie bij het toedienen van mest wordt steeds belangrijker. Tijdens deze demodag worden de technische ontwikkelingen bij het toedienen van zowel vloeibare als vast organische mest gedemonstreerd.

MAP-man

Het verbeteren van de waterkwaliteit is van cruciaal belang voor het behalen van de doelstellingen en voor het toekomstig mestbeleid. Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd, maar dit jaar wordt hierop nog extra de aandacht gevestigd. MAP 5 loopt van 2015 tot en met 2018, maar zal in de tweede helft van volgend jaar al tussentijds geëvalueerd worden door de Europese Commissie (Mid-Term Review). Die evaluatie zal gebeuren aan de hand van de resultaten van 2016.

Daarom is er dit jaar een gezamenlijke campagne ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!’ opgestart waarbij alle acties en initiatieven rond bemesting en verbetering van de waterkwaliteit op elkaar afgestemd worden en via diverse kanalen gecommuniceerd worden naar de land- en tuinbouwers. De stripfiguur MAP-man vormt het sluitstuk voor de herkenbaarheid van deze campagne. Ook deze machinedemo vormt een onderdeel van deze campagne.

Stalmest

Tijdens de demodag komen zowel de vast mestverspreiders als de mengmestverspreiders aan bod. In de voormiddag worden de verspreiders van vaste mestsoorten één voor één gedemonstreerd. Een egaal strooibeeld en een juiste dosering zijn belangrijke onderdelen bij een oordeelkundige bemesting. De mogelijkheden van kantstrooien komen ook aan bod.

In totaal nemen 9 stalmestverspreiders deel  aan de demonstratie van in totaal 7 verschillende merken.

In de namiddag worden de drijfmesttanks gedemonstreerd. Alle deelnemende machines demonstreren het injecteren van vloeibare mestsoorten op grasland. Een afgifte van de ingestelde dosis en dit op een uniforme wijze vormen de basis van juiste bemesting. Innoverende technieken op de machines zoals het NIRS-systeem, dat het stikstof-  en fosfaatgehalte automatisch kan detecteren en technieken om de bodemdruk van de machines te beperken, zoals bandendrukwisselsysteem worden gedemonstreerd.

Voor de drijfmesttanks komen er 16 combinaties in actie. In totaal nemen 10 verschillende merken deel aan de demonstratie. Tijdens de demo komen eerst de machines aan bod op maat voor landbouwer en veehouder en daarna de combinaties die meer geschikt zijn voor de grotere bedrijven en loonwerkers.

Infostands

Tussen de demonstraties door zijn er op het demoterrein nog diverse infostands aanwezig. De partners in de organisatie stellen er hun informatie op een praktische wijze voor.

Demoterrein

De demodag gaat door op de terreinen van het ILVO langsheen de Burg. Van Gansberghelaan 115  te Merelbeke.  
Parkeergelegenheid is voorzien en de toegang tot de demodag is gratis.

Adres: Burgemeester Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

 

Programma

Donderdag 12 mei 2016

10.00u

Opening

10.30u-12.30u

Demonstratie stalmestverspreiders

12.30u-13.30u

Middagpauze
Voorlichtingsstanden “bemesting” ter hoogte van tent

13.30u-16.00u

Demonstratie drijfmestinjectie op grasland

16.00u–17.00u

Voorlichtingsstanden “bemesting” ter hoogte van tent

17.30u

Einde

Hier vindt u de volledige uitnodiging.