U bent hier

Verplichte registratie biociden

Vanaf 20 mei moet elke verkoper en gebruiker van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit, vroeger biociden klasse A) zich online registreren bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Elke aankoop, verkoop en gebruik van die biociden moet vervolgens ook geregistreerd worden. Op die manier wil de FOD een overzicht krijgen van de omloop van biociden van het gesloten type in België.
Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid. Ze zijn giftig, zeer giftig, kankerverwekkend en/of mutageen. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek. Enkel professionelen mogen ze gebruiken.
Of een biocide tot het gesloten circuit behoort, kan gecontroleerd worden in de lijst van toegelaten biociden of in de toelatingsakte. Een specifieke vermelding op het etiket bestaat niet. Volgens adviesbureau DLV behoren verschillende vaak gebruikte middelen tot deze klasse. De organisatie roept land- en tuinbouwers dan ook op de lijst zeker eens te raadplegen.
Registreren moet gebeuren via het online registratiesysteem op www.circuitbiocide.be. Wat betreft de registratie van een verkoop, aankoop en gebruik moet een bepaalde termijn gerespecteerd worden. Bij registratie zal de gebruiker uitleg krijgen over hoe hij het biocide veilig kan gebruiken, welke voorzorgsmaatregelen hij moet nemen, of hij beschermende kledij moet dragen, hoe hij het biocide veilig moet opbergen, enzovoort. Verkopers moeten hen op deze verplichte registratie wijzen bij aankoop.
Eind vorig jaar werd het online registratiesysteem gelanceerd. Professionele verkopers en gebruikers hebben volgens de FOD dus voldoende tijd gehad (6 maanden) om kennis te maken met het nieuwe systeem en zich eventueel al te registreren.
Biociden zijn een vorm van pesticiden en dus bedoeld om ongewenste organismen te doden. Maar waar pesticiden vooral in de land- en tuinbouw worden gebruikt, worden biociden ruimer gebruikt. Het gaat onder meer om insecticiden, muizengif, algiciden, houtbeschermingsmiddelen, schimmeldodende middelen en ontsmettingsmiddelen.
Meer info: www.circuitbiocide.be