U bent hier

Overgangsperiode fytolicentie: verlengd tot 24 november 2015

Vanaf 25 november moet iedereen die gewasbeschermingsmiddelen professioneel wil gebruiken, verkopen of aanbevelen over een fytolicentie beschikken. De fytolicentie is een persoonsgebonden certificaat waarmee de houder aantoont over de nodige kennis voor een veilig gebruik te beschikken en kan worden bekomen na het voorleggen van een geschikt diploma of na het slagen voor een examen.
Bij wijze van overgangsmaatregel volstond het tot en met augustus om aan te tonen over de nodige ervaring te beschikken om een fytolicentie te bekomen. Meer dan 70.000 personen maakten daarvan gebruik. Maar zelfs na deze overgangsperiode van twee jaar waren een aantal gebruikers of verkopers van gewasbeschermingsmiddelen echter te laat met het indienen van hun aanvraag. Zich bewust van de vele problemen waarmee de landbouwsector al geconfronteerd wordt, heeft Minister Borsus beslist om de overgangsperiode daarom te verlengen tot en met 24/11/2015.
Om van deze extra overgangsperiode te kunnen genieten moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden. De formulieren hiervoor zijn beschikbaar op de website (www.fytolicentie.be). Ook indien een vorige aanvraag al geweigerd werd omdat ze te laat werd ingediend, is een nieuwe schriftelijke aanvraag nodig.
 
De overgangsmaatregelen tijdens deze periode zijn dezelfde als tijdens de vorige overgangsperiode en worden beschreven op de vermelde website.