U bent hier

OVERLEG KABINET BORSUS

Op 3 februari 2015 werd de voltallige raad van bestuur van Landbouw-Service ontvangen door het kabinet van Federaal Minister Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.  Het was de eerste keer dat een minister zelf een sector uitnodigt om de problemen in de sector aan te kaarten.
 
Volgende items kwamen daarbij aan bod:
Rechtszekerheid voor ondernemen
  • Het beroep van loonwerker is niet erkend.  Ook is er geen duidelijke definitie van wat een loonwerker is.  Voor Landbouw-Service zijn loonwerkers: alle aannemers van land- of tuinbouwwerken, ongeacht of deze dienstverlening gratis gebeurde of in familieverband.  Iedereen die dus land- of tuinbouwwerken uitvoert voor derden is volgens ons een loonwerker.  Die definitie moet ook op nationaal en op Europees vlak meer uitstraling krijgen.  Op die manier kan het beroep erkend worden en kan de sector in aanmerking komen om te genieten van Europese of regionale steunmaatregelen.
     
  • Oneerlijke concurrentie met de landbouwsector: vele leden-loonwerkers klagen over oneerlijke concurrentie met landbouwers die machines aankopen met Europese of regionale steun en zo goedkoper kunnen werken.  Daarnaast heeft Landbouw-Service tijdens het gesprek met het kabinet ook de problematiek van het zwartwerk aangekaart, een aantal bedrijven werkt onder de prijs om toch maar de machines te kunnen inzetten.
     
  • Tenslotte is er een probleem bij de inplanting van bedrijven.  Meer en meer landbouwloonwerkers ontplooien andere bedrijfsactiviteiten, zoals grondverzet, onderhoud van voetbalvelden of vervoersactiviteiten.  Dit kan niet meer gezien worden als een landbouwactiviteit, hoewel de bedrijven zich meestal bevinden in landbouwzone.  Deze problematiek is geregionaliseerd en wordt ook besproken met de regionale kabinetten.
 
Tewerkstelling
Tijdens het onderhoud met het kabinet werd de problematiek van de tijdelijke arbeiders versus seizoensarbeiders besproken.  Ook de invulling van de risicogroepen en de problematiek economische werkloosheid en werkloosheid wegens slecht weer kwam uitgebreid aan bod.
 
Reglementering
De sector heeft de laatste jaren te maken gekregen met een aantal nieuwe reglementeringen, zoals het Koninklijk Besluit over de nummerplaten (inschrijving voertuigen), die volgens ons geen enkel nut heeft.  Daarnaast is er een duidelijk Koninklijk Besluit over de periodieke keuring van landbouwtractoren.  Er is een Koninklijk Besluit over de accijnzen, dat voor de meeste loonwerkers te onduidelijk en onwerkbaar is.
Andere reglementeringen waar de sector mee kampt, is de BTW-reglementering, de reglementering van werken in onroerende staat (art. 30bis) en de zogenaamde werfmelding.
 
Landbouw-Service is erkentelijk dat het kabinet en de minister rekening wil houden met de verzuchtingen van onze sector.  We komen later terug op de (hopelijk) behaalde resultaten.