U bent hier

Sociale controles bij loonwerkers mogelijk

Op vrijdag 21 september houden de inspectiediensten een zogenaamde flitscontrole houden in de “groene sectoren” (PC 132, 144 en 145).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.  Er worden dan zowel bedrijven met personeel als zelfstandigen zonder personeel gecontroleerd.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er allemaal gecontroleerd ?

Klik hier voor de checklist.  Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in uw onderneming:

  • het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s);
  • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten);
  • de Dimona-aangifte;
  • de arbeidsongevallenverzekering;

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

NAVEMA heeft een infofiche ontwikkeld over wat uw rechten en plichten tijdens een sociale controle.  Klik hier voor de infofiche.